FCRi SOM: Portal de dades de Catalunya
Indicadors
Despesa en R+D interna
 • Milió d'euros
 • Poder adquisitiu en milió d'euros (PA)
 • Poder adquisitiu (PA) per habitant
 • % Producte Interior Brut (PIB)
Investigadors i Personal R+D
 • Llocs de treball equivalents a temps complet (EJC)
 • % població activa - Llocs de treball equivalents a temps complet (EJC)
Recursos Humans en Ciència i Tecnologia
 • Recursos Humans en Ciència i Tecnologia
 • % de la població
 • % de la població activa
Estudiants matriculats en ensenyament superior o terciari per nivell d’educació i orientació del programa
 • Nombre d'estudiants
Alumnes i estudiants per nivell educatiu
 • Nombre d'alumnes i estudiants
Demografia empresarial i empreses d’alt creixement segons la NACE
 • Població d’empreses actives
 • Empreses noves
 • Empreses tancades
 • Empreses creades fa 3 anys i que continuen actives
Demografia empresarial per mida
 • Població d’empreses actives
 • Empreses noves
 • Empreses tancades
 • Empreses creades fa 3 anys i que continuen actives
 • Treballadors de la població d’empreses actives
 • Treballadors de la població d’empreses noves
 • Treballadors de la població d’empreses tancades
Sol·licituds de patents d’alta tecnologia a l’OEP
 • Nombre de sol·licituds
 • Per milió d'habitants
 • PIB nominal en milers de milió d’euro
 • Per milió de població activa
Marques comercials a la Unió Europea (EUTM)
 • Euro per milers de milió d’euro del PIB
 • Estàndard de poder adquisitiu (PPS) per milers de milió d’euro del PIB
Publicacions científiques
 • Nombre de publicacions (Pubs)
 • Creixement anual de publicacions científiques (Pubs)
 • Mitjana de citacions per document
Publicacions científiques en relació a la població
 • Publicacions per milió de població
 • Publicacions per miler de milió de dòlars USA de PIB
 • Publicacions per milió de dòlars USA del PIB en R+D
L'ocupació als sectors intensius en tecnologia i coneixement
 • Milers de treballadors
 • % de l’ocupació total
Visualitza
Focus
Catalunya
Selecciona un indicador del panell de l'esquerra per començar a explorar les dades.